Que passa després de la llei de segona oportunitat

Una vegada que s’ha completat el procés de segona oportunitat amb èxit, els deutes qualificats són cancel·lades o reestructurades, la qual cosa allibera el deutor de la responsabilitat de pagar-les.

Amb els deutes eliminats o reduïts significativament, la persona pot començar a reconstruir la seva vida i situació financera des de zero, i fins i tot iniciar noves inversions o emprenedories.

En resum, després de beneficiar-se de la llei de segona oportunitat, les persones tenen l’oportunitat de començar de nou en termes financers, però això comporta responsabilitats i esforços continus per a mantenir una situació financera estable i evitar caure en dificultats similars en el futur.