Qui pot acollir-se?

Per a acollir-se a la Llei de 2a Oportunitat no és necessari haver rebut reclamacions jurídiques, o estar en *ASNEF. Si una persona sap que no pot pagar els seus deutes, pot acollir-se als avantatges de la Llei de la 2a oportunitat, sense esperar a tenir reclamacions, i embargaments.

La Llei de Segona Oportunitat ofereix una via per als qui enfronten problemes financers insuperables. Contrari a la creença comuna, no és necessari haver rebut reclamacions legals ni estar inscrit en ASNEF per a acollir-se a aquesta llei. Si una persona reconeix la seva incapacitat per a fer front als seus deutes, pot beneficiar-se dels avantatges que ofereix aquesta legislació sense haver d'esperar que els creditors prenguin mesures legals en contra seva, com areclamacions judicials o embargaments.

Aquest enfocament proactiu permet als individus prendre control de la seva situació d'insolvència abans que els deutes aconsegueixin un punt crític. En accedir a la Llei de Segona Oportunitat, s'ofereix una oportunitat per a liquidar o reestructurar els deutes, brindant un alleujament significatiu i la possibilitat decomençar de nou amb un històric de deutes net. És un recurs valuós per als qui enfronten dificultats econòmiques, oferint una llum al final del túnel fins i tot abans que la situació empitjori.