Requisits de la llei segona oportunitat

La insolvència de bona fe és un requisit fonamental en el procés de la llei de segona oportunitat. Això implica que el sol·licitant ha de demostrar de manera convincent que la seva situació financera precària no és resultat d’accions fraudulentes o negligents de la seva part.

El deutor no ha d¡haver participat en activitats que hagin contribuït de manera deliberada al seu estat d’insolvència.

A més, s’exigeix que el sol·licitant no hagi estat prèviament declarat culpable de delictes econòmics. Això inclou conductes com el frau, la malversació de fons o altres pràctiques il·lícites que puguin afectar negativament els seus creditors.

Un altre requisit important és demostrar la incapacitat real per a fer front als deutes. Això implica evidenciar que, amb els ingressos actuals i previstos en el futur pròxim, resulta impossible complir amb les obligacions financeres existents. Aquesta demostració de falta de viabilitat financera és crucial per a justificar la necessitat d’accedir al procés de segona oportunitat i obtenir l’alleujament de la càrrega dels deutes.